הפחתה רטרואקטיבית של מזונות ילדים

לגבי עו”ד במרכז חשוב לדעת:

אם הנך אב גרוש ונקבעו לך דמי מזונות ילדים לפני יולי 2017, פנה לייעוץ של  עו ד במרכז משייתכן שהנך זכאי להפחתת גובה המזונות. מאז קבע בית המשפט העליון כי ההורים נושאים יחדיו בחובת תשלום מזונות הילדים, הגישו אבות רבים בישראל תביעות להפחתה רטרואקטיבית של שיעור המזונות שנפסק להם.

אם הנך אב גרוש ונקבעו לך דמי מזונות ילדים לפני יולי 2017, פנה לייעוץ של  עו”ד במרכז משייתכן שהנך זכאי להפחתת גובה המזונות. מאז קבע בית המשפט העליון כי ההורים נושאים יחדיו בחובת תשלום מזונות הילדים, הגישו אבות רבים בישראל תביעות להפחתה רטרואקטיבית של שיעור המזונות שנפסק להם.

שוויון בנטל המזונות

בחודש יולי 2017, בית המשפט העליון קבע כי הורים שנפרדו יישאו יחד בחובת מזונות ילדיהם וחובה זו אינה מוטלת עוד רק על האב, כפי שהיה קודם לכן. הלכה זו חשוב לומר חלה בתנאי כי הילדים הנם מעל גיל 6, הגיל שבו לא חלה עוד חזקת הגיל הרך. מאז אותו פסק דין מהפכני, מחשבים בתי המשפט לענייני משפחה את שיעור המזונות של כל אחד מההורים, בהתאם לזמני השהות שלהם עם הילדים, היקף צרכיהם ורמת הכנסתם של ההורים.

ונבהיר עד חשיבותו של השינוי הזה: עד לפסק דין זה, האב היה נושא למעשה בכפל מזונות, הן עבור הזמן בו שוהים הילדים עמו והן עבור הזמן בו הם שוהים עם אמם. בית המשפט העליון קבע כי מצב זה אינו ראוי וכי כל הורה יישא בהוצאות הילדים כאשר הם בחזקתו וההורים יחלקו את ההוצאות החריגות.

מזונות ילדים – הפחתה רטרואקטיבית

מאז ניתן פסק הדין, הגישו אבות רבים תביעות לבתי המשפט לענייני משפחה, במסגרתן דרשו הם להפחית את דמי המזונות שנפסקו להם. ואכן, חלק מן התביעות הללו התקבלו והאבות שזכו בתביעה משלמים עתה דמי מזונות נמוכים בהרבה מאלו שנפסקו להם. עם זאת, חשוב לומר כי בתי המשפט לענייני משפחה חלוקים בדעותיהם בדבר תחולה רטרואקטיבית של ההלכה החדשה ועל כן אין הבטחה כי כל תביעה שכזו תתקבל. יש לפנות אל עורך דין במרכז לצורך קבל חוות דעת מקצועית במסגרתה יבחן הוא את נסיבות המקרה ויחווה את דעתו מהם סיכויי התביעה.  

יש צורך בשינוי נסיבות?

חלק משופטי בתי המשפט לענייני משפחה סבורים כי כל אב אשר נקבעו לו דמי מזונות ילדים לפני יולי 2017, רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה להפחתת דמי המזונות ללא כל תנאי. לצד דעה זו, יש שופטים הסבורים כי הפחתת דמי המזונות לאחר שנקבעו תהיה אפשרית רק אם חל שינוי בנסיבות. גישה זו למעשה מחזירה את המצב המשפטי צעד אחד אחורה, שהרי לפני ההלכה של שוויון בנטל, שינוי גובה דמי מזונות ילדים, מעלה או מטה, היה מתאפשר רק עם הוכחת שינוי נסיבות מהותי. אמנם, כיום, אין דרישה לשינוי מהותי, אך הצורך בהוכחת שינוי הנו קיים.

המאמר נכתב על ידי עורכת דין מיטל כסיף 

 

אהבת את המאמר? מוזמנים לשתף

שיתוף ב facebook
Share on Facebook
שיתוף ב twitter
Share on Twitter
שיתוף ב linkedin
Share on Linkdin
שיתוף ב pinterest
Share on Pinterest
דילוג לתוכן