אפוטרופסות – כל מה שחשוב לדעת

ליצירת קשר לחצו כאן

מה היא אפוטרופסות ? מינוי אפוטרופוס הוא הליך משפטי אשר נדרש כאשר אדם אינו מסוגל לדאוג ולטפל בענייניו. אותו אדם נקרא בשפה המשפטית חסוי ומינוי האפוטרופוס ייעשה על ידי בית המשפט לענייני משפחה, בהתאם לבקשה המוגשת לו. על מנת שהליך זה יטופל ביעילות ותוך זמן קצר, מומלץ לפנות אל עורך דין משפחה אשר ייצג את בני המשפחה בפרוצדורה זו.

מי ימונה לאפוטרופוס?

כאמור בפתח הדברים, מינוי אפוטרופוס ייעשה על ידי בית המשפט, לאחר שהוגש לו טופס בקשת אפוטרופסות, על ידי קרוב משפחה של החסוי, או נציג היועץ המשפטי לממשלה. תפקידו של אפוטרופוס, הוא לדאוג לרווחתו של החסוי ולקבל החלטות עבורו וזאת ללא משוא פנים. בית המשפט ממנה לתפקיד זה את האדם המתאים ביותר על פי נסיבות העניין ויכול כי לא יהיה זה האדם המוצע בבקשת המינוי.

ומה בדבר דעתו של החסוי בעניין זהות האפוטרופוס? כאשר החסוי מסוגל להביע את דעתו בעניין זה והוא מבין את משמעות הפעולה של מינוי אפוטרופוס, בית המשפט ישמע אותה ויינתן לה משקל מהותי בהחלטה. לעניין זה נציין כי כיום ניתן לערוך ייפוי כח מתמשך, במסגרתו קובע אדם בעודו צלול וכשיר, מי ימונה להיות אחראי לענייניו, כאשר לא יהיה כשיר לעשות כן.

סוגי אפוטרופסות

ישנם למעשה שלושה סוגי אפוטרופסות: אפוטרופסות רכוש, אפוטרופסות גוף או אפוטרופסות כללית. אפוטרופוס רכוש, מטפל בענייניו הכספיים של החסוי, כאשר עליו לשמר את ערך נכסיו, לבצע פעולות עסקיות בשמו, להחליט בדבר הוצאותיו הכלכליות וכדומה. אפוטרופוס גוף מוקפד על ענייניו הרפואיים של החסוי ועליו לקבל עבורו החלטות באשר לצרכיו הרפואיים, לרבות סוגי הטיפול שיקבל, זהות הרופאים שיטפלו בו וכיו”ב. הסוג השלישי הוא אפוטרופסות כללית, במסגרתה, אחראי האפוטרופוס על כל ענייניו של החסוי.

ההחלטה בדבר סוג האפוטרופסות מתבצעת על פי נסיבות המקרה, כאשר לעיתים רואה בית המשפט לנכון לפצל בין התפקידים וזאת כדי למנוע ניגוד אינטרסים ולעיתים, מחליט בית המשפט למנות אדם אחד שיהיה אפוטרופוס כללי.

פנייה אל עו”ד דיני משפחה

ההחלטה על מינוי אפוטרופוס אינה החלטה קלה מבחינה רגשית, קל וחומר כאשר מדובר על אפוטרופסות על הורה קשיש אשר חלה ועתה אינו צלול דיו כדי לדאוג לענייניו. יתרה מזאת, לא אחת ההבנה כי יש צורך במינוי אפוטרופוס גורמת למשבר משפחתי עמוק, כאשר מתגלעים חילוקי דעות בין קרובי המשפחה בעניין זה. על מנת להקל עד כמה שניתן על המשפחה בשעה לא פשוטה זו ולטפל באופן היעיל ביותר בבקשת המינוי לבית המשפט, כדאי לפנות אל עורך דין לעינייני משפחה אשר יכין את הבקשה.

עורך הדין אשר לו הניסיון והמומחיות בתחום זה, יודע כיצד לנסח את הבקשה באופן המיטבי וידאג לקבלת כל המסמכים הדרושים לצורך המינוי, לרבות חוות דעת רפואית המסבירה את מצבו של החסוי והצורך במינוי אפוטרופוס. היה וישנה מחלוקת בין בני המשפחה אודות מי צריך להתמנות כאפוטרופוס, עו”ד דיני משפחה יסביר באופן מפורט וברור למי שעתיד להיות ממונה לתפקיד מהי משמעותו ומה יידרש לעשות במסגרת המינוי.

כמו כן, היה וישנה מחלוקת בין בני המשפחה באשר לזהות האפוטרופוס, עורך הדין ינסה לפשר בין הצדדים ולהביאם לכדי הסכמה, על מנת שהליך המינוי יילך חלק ככל האפשר.

אהבת את המאמר? מוזמנים לשתף

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
דילוג לתוכן