עורך דין מזונות

המונח עורך דין מזונות מתחלק לשני סוגים: מזונות אישה ומזונות ילדים. סוגיית המזונות עולה בדרך כלל אגב גירושין, אז על שני בני הזוג לפנות אל עורך דין בענייני מזונות, אשר ייצגם וישמור על זכויותיהם במישור זה. במאמר זה נסקור את שני סוגי המזונות הללו ונסביר את חשיבותו של הייצוג המשפטי בנושא זה.

ליצירת קשר לחצו כאן

מזונות אישה

על פי דין תורה, חייב הבעל לדאוג לכל צרכיה של אשתו בכל תקופת נישואיהם, כאשר חובה זו פגה רק עם קבלת הגט. סוגיה זו עולה בדרך כלל כאשר האישה תלויה בבעל לפרנסתה והשניים מצויים בסכסוך גירושין. במצב זה, רשאית האישה לפנות אל עורך דין בענייני מזונות, אשר יגיש עבורה תביעה למזונות אישה. במסגרתה, יכול בית המשפט לפסוק סכום מזונות חודשי, בו יחויב הבעל עד לפקיעת הנישואין. סכום דמי מזונות אישה צריך לשקף מחד את אורח החיים אליו הורגלה ומאידך להתאים למצבו הכלכלי של הבעל.

על מנת לוודא כי הסכום שייפסק יהיה תואם ליכולתו הכספית של הבעל ולא יהווה מעמסה כלכלית שהוא אינו יכול לעמוד בה, חשוב שגם הוא יהיה מיוצג על ידי עורך דין מזונות. תפקידו של עורך דין מזונות יהיה בין היתר לבחון את האפשרות לשלילת זכאותה של האישה למזונות, למשל, היה והיא עובדת והכנסתה מספיקה לכל צרכיה.

 מזונות ילדים

סוגיית מזונות ילדים עומדת על הפרק בעת פרידת ההורים, אם במסגרת הליך גירושין ואם כפרידה של ידועים בציבור. בשונה ממזונות אישה, חובה הפגה עם קבלת הגט, החבות במזונות ילדים היא ארוכת טווח וחלה על האב מרגע היוולדם של הילדים ועד להגיעם לגיל 21 או סיום השירות הצבאי. מדובר משכך, בנושא בעל משמעות כלכלית אדירה הן לאב והן לאם ולכן ישנה חשיבות רבה לכך כי כל אחד מן הצדדים יפנה אל עורכי דין בענייני מזונות אשר ידאג לשמירת זכויותיהם בנושא זה.

כיצד נקבע סכום מזונות ילדים? בהתאם להיקף צרכיהם והיכולת הכלכלית של האב. כמו כן, להסדר המשמורת משמעות רבה בקביעת גובה המזונות, כאשר במשמורת מלאה, מוטלת חובת המזונות על האב בלבד ומדובר בתשלום מלא, לעומת משמורת משותפת, אז חולקים ההורים בנטל המזונות, בהתאם ליכולתם הכלכלית.

עורך דין מזונות – מזונות במשמורת משותפת 

מן האמור לעיל אנו למדים כי סוגיית המזונות היא בעלת חשיבות כלכלית רבה עבור בני הזוג ומשכך, ייצוג משפטי של עורכי דין מזונות הוא הכרחי. בעת ייצוג האישה, תפקידו של מזונות עורך דין הוא לוודא כי הערכאה המשפטית הדנה בסוגיה, תפסוק דמי מזונות התואמים את צרכיה ואת צרכי הילדים, כאשר המטרה הנה לשמר את רמת החיים אליה הורגלו. כמו כן,  חשוב לציין, כי תביעה למזונות אישה יכולה גם לשמש כצעד אסטרטגי במקרה של סרבנות גט מצד הבעל.

כאשר עורך דין מזונות מייצג את הבעל, עליו לוודא כי הסכום שייפסק הנו הוגן ותואם את מצבו הכלכלי של האב. עוד חשוב לציין, כי עורכי דין מזונות מטפלים גם בתביעות לשינוי דמי מזונות ילדים. פסיקת בית המשפט בנושא זה לעולם אינה אבסולוטית וניתן לפנות לערכאה המשפטית במקרה של שינוי מהותי בנסיבות המצריך הגדלה או הפחתה של דמי המזונות, למשל, במקרה של פיטורים או מחלה מצד האב, יוכל הוא לבקש הפחתה בדמי המזונות, עד אשר מצבו ישתפר.

אהבת את המאמר? מוזמנים לשתף

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
דילוג לתוכן