בית דין לענייני משפחה

בית המשפט לענייני משפחה הוא גוף משפטי אשר נוסד בשנת 1995, מטרת היווסדו הייתה לצורך טיפול מרוכז של כל הסכסוכים השונים הקשורים לענייני משפחה. בניגוד לכל בית משפט אחר, בית משפט לענייני משפחה אינו כפוף לסדרי הדין והראיות, מה שמאפשר לו לגלות גמישות גדולה יותר ולהפעיל שיקול דעת בהתאם לניסיונם של שופטי בית המשפט בתחום דיני המשפחה.

בית דין לענייני משפחה

בעולם הגירושין קיימות שתי ערכות שיפוטיות – בית משפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני, קיימים המון נושאים שהסמכות לדבר עליהם נתונה לשתי הערכאות ועומד על הפרק שאלה: מה הקדים את מי? לדוגמא: צד א' הקדים את צד ב' בהגשת תביעה לבית משפט או לבית הדין.
אם כך – נשאלת השאלה; מדוע?

סמכויות

סמכויות השיפוט של בית המשפט לבית דין לענייני משפחה היא בעיקר בנושאים אשר מהותם סכסוכים משפחתיים. בין היתר, בית המשפט לענייני משפחה מוסמך לשפוט בכל מה שקשור להליכים הנלווים לגירושין, כמו: מזונות, רכוש ומשמורת ילדים, קביעת אבהות, עניינים בתחום הירושה. כמו כן, בית משפט לענייני משפחה מוסמך לשפוט גם בכל מה שקשור לסכסוכים בין בן משפחה לבין עיזבון אדם שנפטר. 

הייחוד של בית המשפט לענייני משפחה בא לידי ביטוי בכך, שהשופטים בו הינם שופטים אשר מומחים ומנוסים בתחום של דיני משפחה. מה שמאפשר להם לבדוק ולקחת בחשבון את מכלול הנסיבות והעובדות באותו התיק ולשפוט בהתאם. חשוב לציין, שלמרות כל סמכויותיו, בית המשפט לענייני משפחה אינו מוסמך לדון בהיבטי גירושין ומתן גט, מדובר בנושאים הנמצאים בסמכות השיפוט הבלעדית של בית הדין הרבני.

מרוץ הסמכויות אל מול בית הדין הרבני

בשל השוני באופן השפיטה של בית משפט לענייני משפחה לעומת בית הדין הרבני, בני זוג הנמצאים במצב של הליך גירושין, ימצאו את עצמם לעיתים במחלוקת למי מבין הערכאות עדיף לפנות, בטיפול בסוגיות כמו: סוגיות של משמורת ילדים, מזונות אישה ורכוש. בנושאים אלו לשתי הערכאות יש סמכות לשפוט, הם יכולים להיות כרוכים לתביעת הגירושין אתה מגישים לבין הדין הרבני, או יכולים להיות מוגשים במקביל לאותו בית דין לענייני משפחה. מצב שכזה מכונה "מרוץ סמכויות" בין שתי הערכאות הללו.

בכל מקרה, בכדי למנוע סכסוכים ומריבות גם בנושא הזה, חשוב מאוד להיוועץ עם עורך דין דיני משפחה, אשר יוכל ללוות אותם בהכרעות החשובות הכרוכות בהליך הגירושין.

התקשרו עוד היום לתיאום ופגישת ייעוץ בנושא עורך דין משפחה – 077-9976279

עורכת דין מיטל כסיף