נישואין אזרחיים

בישראל ניתן להינשא בנישואין דתיים, בהתאם לדתם של הנישאים. נישואין אזרחיים אינם קיימים מבחינה חוקית בישראל ומי שנישא בדרך זו, עשה זאת בחוץ לארץ ועבר הליך של הכרה בנישואיו לצורך רישום במשרד הפנים בישראל.

נישואין אזרחיים הם נישואין בין בני זוג, מבלי שמתחשבים בדתם, במוצאם, במינם או במוגבלות כזו או אחרת שהם נושאים עמם. נישואין כאלה מאפשרים את חופש הבחירה האולטימטיבי של אדם בבן הזוג עמו הוא מבקש לחיות ולקבל גושפנקא רשמית מדינתית לזוגיות שלהם.

בישראל, בהעדר אפשרות אזרחית, פונים רבים לאפשרות הנישואים הדתיים הרגילים, משום שזה נדמה קל יותר, זמין יותר והעלות נמוכה יותר בתחילת הדרך ואולם, מי שמבקש להתגרש ולהתחיל עם הליך גירושין, יכול פעמים רבות, לגלות באיחור, כי קשר עצמו בקשר דתי שחלות עליו מגבלות הלכתיות שבינו לבינן אין דבר וחצי דבר.

מכאן קצרה הדרך להתדיינויות משפטיות מתישות, מזיקות ולא שיוויוניות. ואולם, חשוב לציין, כי גם מי שבחר להנשא בחוץ לארץ ולא בנישואיi דתיים, עשוי לגלות עד מהרה כי לא הצליח לחמוק מאחיזתה החוקית של הדת בגירושיו.

איפה מבצעים נישואין אזרחיים

נישואין אזרחיים ניתן כיום לבצע אך ורק מחוץ לישראל, במדינות שמאפשרות זאת. בקרב האוכלוסייה הישראלית נפוץ הביטוי חתונה בקפריסין, אך ישנם מדינות נוספות המאפשרות לאזרחים ישראלים לערוך טקס של נישואין אזרחיים בשטחן או במסגרת החוקים שלהן.

קיימות מסגרות נישואין באמצעות שליח, בהן מעניק בן הזוג יפוי כח מיוחד לשליח, לעורך דין או לנציג, כפי שאותה מדינה דורשת, לצורך השאתו עם בחיר לבו. 

מאבקים משפטיים רבים התנהלו בנושא ההכרה המשפטית המדינתית בישראל בנישואים כאלה ובנישואין אחרים ולבסוף, הוחלט כי הדבר אפשרי בהתקיים תנאים מסוימים. בכל מקרה, חשוב להתייעץ עם עורך דין דיני משפחה המתמחה בנושא ויוכל לכוון את הדרך עבור מי שנדרש לבצע נישואין במעמד צד אחד מסיבות שונות, כמו אי יכולתו של בן זוגו לצאת את הארץ, בין אם מפאת נכות ובין אם מפאת מעמדו החוקי בישראל.

נישואין בין בני זוג מאותו המין אפשריים אך ורק מחוץ לישראל ואמנם נישואים מסוג זה צוברים הכרה ותאוצה בין מדינות העולם, אשר אחת אחרי השניה מתחילות לאפשר זאת בגבולותיהן, אך בארץ טרם הגיעו לקדמה הזו ורק לאחרונה, החלה המדינה להכיר בנישואי חו"ל כאלה.

מה המעמד של נישואין אזרחיים בישראל?

החוק בישראל מכיר בכך שגם זוג אשר הוכר כזוג נשוי באמצעות טקס אזרחי במדינה זרה, כזוג נשוי גם בישראל לעניין מרשם האוכלוסין. מבחינת המעמד האישי, מרבית הנישואין האזרחיים אינם ידרשו גט או שידרשו "גט לחומרא" על מנת להסיר ספק.

ניתן לחלק כיום זוגות שנישאו בנישואים אזרחיים לשני חלקים: זוגות שהתגוררו בחו"ל, נישאו במקום המגורים שלהם ולאחר מכן עלו לארץ או בני זוג אשר מתגוררים בישראל ונסעו במיוחד לחו"ל בכדי להתחתן בנישואין אזרחיים. בעוד שהזוגות אשר בוחרים מלכתחילה לטוס להנשא בחו"ל רק על מנת שהנישואין שלהן יהיו נישואין אזרחיים הם זוגות שבחרו בזה במודע, יתכן מאוד שזוגות שהתגוררו בחו"ל בזמן שהתחתנו בחרו להתחתן בנישואים אזרחיים מתוך חוסר ברירה.

לכן, בית הדין הרבני איננו דורש מתן גט לזוגות שבחרו לטוס במיוחד לחו"ל על מנת להינשא בנישואין אזרחיים. כלומר: בני הזוג יוכלו להיפרד ללא גט וללא צורך בהסכמה של בני הזוג. לעומת זאת, כאשר מדובר בזוג שהתגורר בחו"ל בזמן שנישאו, בית הדין יידרש לבחון את המקרה ולא פעם הוא יפסוק שיש צורך בהענקת גט לחומרא, במידה והזוג מעוניין להתגרש, על אף שבחר בנישואין אזרחיים.

ומה לגבי מזונות וממון במקרה של גירושין מעין אלה

כאשר מדובר על מזונות אישה, על פי בית הדין הרבני, האישה איננה יכולה לתבוע זאת מהבעל במקרה של נישואין אזרחיים. יחד עם זאת, בית המשפט העליון פסק פסיקה חדשנית שבה יש לחייב את הבעל במזונות אישה מתוקף דיני חוזים, על אף שהם נישאו בנישואים אזרחיים. גם בענייני ממון בנישואים אזרחיים, בני הזוג יהיו כפופים להסדר שהם הגיעו אליו ביחסי ממון ביניהם.

ניתן לומר שנישואים אזרחיים בישראל הם דבר מורכב באופן יחסי, על כן, חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום דיני משפחה הן בטרם מחליטים להינשא בנישואין אזרחיים והן במידה וסוגיית הגירושין בנישואין מעין אלה עומדת על הפרק, כאשר הזוג מתגורר בישראל.

התקשרו עוד היום לתיאום ופגישת ייעוץ בנושא עורך דין משפחה – 077-9976279

עורכת דין מיטל כסיף