פירוק שיתוף

זוג הנמצא בהליך גירושין, יצטרך לקחת החלטה מה יעלה בגורל הדירה המשותפת של בני הזוג (במידה ויש להם כזאת). האם אותה דירה בה גרו בני הזוג תימכר והכסף יתחלק ביניהם או שאחד מבני הזוג יישאר לגור בה.

נתייחס להחלטה למכור את הדירה המשותפת ובעצם כך להפוך את בני הזוג לשותפים מבחינת חוק המקרקעין. פירוק שיתוף של דירת הזוג או המשפחה יכול להפוך במקרים רבות להליך טעון, זאת מכיוון שהליך זה יכול לגרור אי הסכמות רבות בין בני הזוג, בעיקר אם לבני הזוג יש גם ילדים משותפים ויש לחשוב על האינטרסים שלהם.

מהו פירוק שיתוף?

כאמור, הדירה המשותפת של בני הזוג מהווה את הנכס המשמעותי ביותר המצוי ברשותם. בעוד שהנכסים האחרים של בני הזוג הם בעלי ערך כספי בלבד, הרי שלדירה באופן טבעי יש משמעות רחבה יותר מהערך הכלכלי שלה גרידא. פירוק שיתוף הוא מושג המתייחס לסיטואציה שבה בני הזוג מחליטים להתגרש, אך אחד הצדדים מתנגד להליך הגירושין. 

בעוד שכאשר שני בני הזוג מסכימים ביניהם על ההליך, ניתן להגיע להסכמה אודות מכירת הדירה וחלוקת הסכום של הדירה בין שני בני הזוג, הרי שבמקרה שבה אין כלל הסכמה של צד אחד להליך הגירושין, הרי שאותו צד גם איננו יסכים לוותר על חלקו הפיזי בדירת המגורים המשותפת, בכדי למכור את כולה. במקרה שכזה, יש לפנות לבית המשפט ולהגיש בקשה "לפירוק שיתוף בדירת מגורים" או לחילופין: הגשת תביעה בגין בן הזוג שלא מעוניין למכור את חלקו בדירה.

מבינה משפטית, כאשר הדבר נוגע לפירוק שיתוף במקרקעין, ישנו חוק הקובע כי שותף בקרקע יכול להפר בכל עת את השותפות שלו בקרקע. חוק זה תקף גם בנוגע לבני זוג שעומדים בפני תהליך גירושין.

במקרה שכזה, בית המשפט יורה על מכירת הדירה על אף אי רצונו או אי הסכמתו של אחד מבני הזוג, זאת כאשר הדירה רשומה כחוק על שמם של שני בני הזוג. כאשר בית המשפט מכריע לגבי מכירת הדירה ופוסק על כך, הוא ימנה כונס נכסים אשר תפקידו יהיה לדאוג לכל מה שכרוך במכירת הדירה. לא פעם, בית המשפט ימנה את עורכי הדין של בני הזוג ככונסי הנכסים.

הליך פירוק שיתוף בתהליך גירושין, איננו דבר פשוט. על כן, חשוב מאוד לבחור בעורך דין מקצועי ומנוסה העוסק בתחום זה, אשר ילווה את ההליך כולו. בין אם מדובר בעורך דין הרלוונטי לצורך ייצוג בן הזוג שאיננו מעוניין למכור את הדירה ובין אם מדובר בעורך הדין אשר ייצג את בן הזוג המעוניין לקבל את חלקו בדירה ולמכור אותה, הרי שחשוב מאוד שהוא יהיה מקצועי ומנוסה בתחום.

פירוק שיתוף – מורכבות ההליך

הליך של פירוק שיתוף של דירה משפחתית מהווה התנגשות בין שני עקרונות משפטיים שונים. בן הזוג אשר מעוניין בהליך זה מתבסס בבקשתו על דיני מקרקעין, על פיהם שותף במקרקעין יכול לבקש להתחיל בהליך זה בנכס בכל עת בה יבחר.

מצד שני, במידה ומדובר בדירה היחידה שיש ברשות בני הזוג, מה יהיה לגבי הילדים שלהם, הרי אי אפשר להשאיר אותם ללא קורת גג. 

מה שקורה הוא שמבחינת חוק המקרקעין מדובר בזכות של בן הזוג לדרוש פירוק שיתוף שאין עליה עוררין, אבל מצד שני, מכיוון שיש כאן גם עירוב של עורך דין דיני משפחה, בית המשפט ייקח בחשבון בהחלטה על פירוק שיתוף במקרקעין, גם את הזכויות של הילדים וינסה למצוא פתרון שישלב גם את זכויות הזוג וגם את טובת הילדים.

פירוק שיתוף – החלטת בית המשפט

כאמור בית מגורי המשפחה בעקבות גירושי ההורים, הוא הליך מורכב אשר יכול להקשות ולהעיב על הליך גירושין. החלטת בית המשפט תנסה בדרך כלל להתחשב בכל הגורמים, ביניהם זכות בן הזוג על פי דיני מקרקעין לבקש ולהתחיל בהליך זה ולצד זה טובת הילדים הקטינים של בני הזוג ודאגה לזכויות שלהם ולכך שיהיה להם מדור.

התקשרו עוד היום לתיאום ופגישת ייעוץ בנושא עורך דין משפחה – 077-9976279

עורכת דין מיטל כסיף